Bele Mirela

 UNIVERSITATEA DIN ORADEA – FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 
ANUL ABSOLVIRII 2008
SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
LICEUL PEDAGOGIC – SIGHETU MARMAŢIEI
ANUL ABSOLVIRII 1997
SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTOR – EDUCATOARE
GRADUL DIDACTIC I
PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR : CLASA a II-a Abele mirela