Legislatie

Legea Educatiei Nationale nr.1/2011

OMEN nr. 5061/26.09.2017, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învăţământ în vederea utilizării lor în invăţământul preuniversitar

ORDIN PRIVIND APROBAREA CALENDARULUI DE ADMINISTRARE A EN LA CLS. II, IV, VI AN ȘCOLAR 2017-2018

ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EN LA CLASA A VIII ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

CALENDARUL EN clasa a VIII a AN ȘCOLAR 2017-2018

OMEN privind metodologia de organizare a programului ”Școală după școală”

Codul muncii actualizat (Data ultimei actualizări: 07.08.2017)