Mobilitate

OMEN pentru aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din inv preuniversitar

Calendar mobilitate an scolar 2017-2018

Conditii specifice mobilitate

Metodologie mobilitate personal didactic OMEN centralizator OMEN NR 3151 din 31.01.2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din inv preuniversitar in anul scolar 2017-2018

Conditii specifice etape de mobilitate cadre didactice 2017-2018